Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội giải trình vụ ghép lớp

Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội giải trình vụ ghép lớp, hứa sẽ chấn chỉnh. Xã Hội. Giáo dục học tập. Nguồn: susucn : 11/09/20 08:31am. bình luận Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội nghiêm túc nhận trách …