– Ở Nha Trang còn nhiều hơn ở nhà để hoàn thiện Tata Show

18:32 Tiến sĩ Vũ Thu Hương : Gửi các cha mẹ có con lên cấp 2, đừng cuống cuồng cho con đi học thêm ngoài, đây mới là những điều trẻ thực sự cần. 18:30 Quy định quản lý gỗ …

Giấy phép xây dựng là một loại giấy tờ của cơ quan Nhà nước

Xây dựng hoàn công. 18/06/2020 Tìm hiểu thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở. Giấy phép xây dựng là một loại giấy tờ của cơ quan Nhà nước, cho phép cá nhân, tổ chức được xây dựng …